De Bunker

In de jaren 30 van de vorige eeuw besloot men tot de bouw van een aantal batterijen ten behoeve van het beschieten van vijandelijke schepen op de rede van Den Helder.

Een van deze batterijen werd gebouwd aan de toenmalig strooweg (nu Jan Verfailleweg) nabij de begraafplaats. Deze batterij onderdeel van de kustartillerie bestond uit 3 stukken geschut kaliber 15 cm. Deze stonden op betonnen beddingen en hadden alle drie een eigen ondergrondse munitiebergplaats met elektrische liften.

Het complex stond bekend als Batterij Begraafplaats.

Rond 1939 werd besloten tot de bouw van een extra munitiebergplaats. Deze werd opgeleverd op 27 April 1940. De bunker bestond uit twee opslagplaatsen en twee bergruimtes voor munitie onderdelen.Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de bunker gebruikt als opslag voor materieel. Daarna als opslag voor materieel van de Bescherming Bevolking (B.B.). In de Jaren 80 raakte de bunker in verval.

Heden maakt de batterij deel uit van de Heldersche Erfgoed Stichting. In de munitiebunker is de Sybrandy Brouwerij gevestigd en tevens is er een kleine expositie over de geschiedenis van de Batterij Begraafplaats en de B.B.